Share:

OVERVIEW:
EnglishTiếng Việt

The main character, Takumi (name can be changed), has been living a dull student life with no girlfriend.One day, a woman named Innis appears to him in a dream and unilaterally forces him to undergo a “serious ordeal that will determine the fate of mankind.The ordeal is to “prove your true love without being deceived by carnal or bestial desires”!Takumi should not succumb to the temptations of various women, will he be able to prove his true love to Yuri, a classmate he secretly has a crush on?.This is a great way to get to know your friends and family.​

Nhân vật chính, Takumi (tên có thể thay đổi), đã sống một cuộc sống sinh viên buồn tẻ và không có bạn gái.Một ngày nọ, một người phụ nữ tên Innis xuất hiện với anh trong một giấc mơ và đơn phương buộc anh phải trải qua một “thử thách nghiêm trọng sẽ quyết định số phận của nhân loại.Thử thách là để “chứng minh tình yêu đích thực của bạn mà không bị lừa dối bởi những ham muốn xác thịt hoặc thú tính”!Takumi không nên khuất phục trước sự cám dỗ của nhiều người phụ nữ, liệu anh có thể chứng minh tình yêu thực sự của mình với Yuri, một người bạn cùng lớp mà anh thầm yêu không?Đây là một cách tuyệt vời để làm quen với bạn bè và gia đình của bạn.

Detail of the game

Release Date: 2019-05-11
Developer 7 Roads 1 Taste
Language: English
Version: Final
OS: Windows, Android
Size: PC,Linux,Mac= 256mb, APK= 56mb
Genre: 2DCG, 2D game, Male protagonist, Romance, Sex battle, Milf, Reverse rape, Game over Sex, Monster girl, Turn base combat, Censored, Japanese game

Love paradiseLove paradiseLove paradise
Download game
WindownAndroid

Work
Let’s

Drive
OneDrive

Comtrol gAME:
✓ = Ok✘ = Cancel or Call MenuCart = cheatsGamepad = Hide/Show menuChạm một lần để di chuyển.Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.
store gAME:

Store

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

Extract/Install.
Crack if needed.
Play game.
Have fun ^^.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner