Share:

OVERVIEW:
EnglishTiếng Việt

You are a blacksmith in a small rural village. You steadfastly earn your living by hammering out products daily, but at night, you take your earnings and go to town to seek out innocent and cute girls. Continue improving your experience and skills, so that you can raise the price of your products.​

Bạn là một thợ rèn ở một ngôi làng nhỏ nông thôn. Bạn kiên trì kiếm sống bằng việc rèn ra sản phẩm hàng ngày, nhưng vào ban đêm, bạn lấy tiền kiếm được và đi đến thị trấn để tìm kiếm những cô gái ngây thơ và dễ thương. Tiếp tục cải thiện kinh nghiệm và kỹ năng của bạn để bạn có thể tăng giá sản phẩm của mình.

Detail of the game

Release Date: 2021-05-29
Developer XXIV
Language: English, Chinese, Spanish
Version: 1.0.0
OS: Windows, Android
Size: PC= 806mb, APK= 587mb
Genre: 2DCG, Male protagonist, Creampie, Oral sex, Prostitution, Vaginal sex, Cosplay

Black Smith3Black Smith3Black Smith3
Download game
WindownAndroid

Nopy
Anon

Drive
OneDrive

store gAME:

Store

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

Extract/Install.
Crack if needed.
Play game.
Have fun ^^.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner