Share:

OVERVIEW:
EnglishTiếng Việt

The protagonist’s parents are out of the house due to their business trip so a housemaid Tomoe-san comes to take care of the protagonist.But her beautiful appearance attracts his attention too much…
“I can’t concentrate on my study…!”
Despite the fact that he will take entrance examinations in the coming year, his sex drive bar increases instead of his study bar.He must manage both his sexual desire and study!

Cha mẹ của nhân vật chính vắng nhà do chuyến công tác của họ nên một người giúp việc nhà Tomoe-san đến chăm sóc nhân vật chính.Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy lại thu hút sự chú ý của anh ấy quá nhiều…
“Tôi không thể tập trung vào việc học của mình…!”
Mặc dù thực tế là anh ấy sẽ thi đầu vào trong năm tới, nhưng ham muốn tình dục của anh ấy lại tăng lên thay vì cố gắng học tập.Anh ấy phải quản lý cả ham muốn tình dục và học tập của mình!

Detail of the game

Release Date: 2018-05-08
Developer DojinOtome
Language: English
Version: 1.06
OS: Windows, Android
Size: PC= 768mb, APK= 135mb
Genre: Touch/Feel, Breasts, Shota, Senior, Lovey Dovey/Sweet Love, Coercion/Compulsion

Housemaid Ladies Disturb My Study!Housemaid Ladies Disturb My Study!Housemaid Ladies Disturb My Study!
Download game
WindownAndroid

Drive
OneDrive

Drive
OneDrive

Mod game: Trần Minh Thông

Comtrol gAME:
✓ = Ok✘ = Cancel or Call MenuCart = cheatsGamepad = Hide/Show menuChạm một lần để di chuyển.Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.
store gAME:

Dlsite

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

Extract/Install.
Crack if needed.
Play game.
Have fun ^^.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner